arrow Papa - By Yi-fang Tsai
illustrator-fly電腦繪圖學苑 2008-03-22

學員姓名: 蔡宜芳

學習課程: 從基礎到中階入門應用課程(共21小時)

作品名稱: Papa

使用軟體: Illustrator CS3

聯絡資料: hahi45@yahoo.com.tw

歡迎有設計人才需求的公司與我聯絡!

Papa- By Yi-fang Tsai Papa- By Yi-fang Tsai
 

Papa- By Yi-fang Tsai

 

 

Papa- By Yi-fang Tsai

 

 

 

 


上一篇:Family (圖地反轉設計)- By Yi-fang Tsai