arrow Family (圖地反轉設計)- By Yi-fang Tsai
illustrator-fly電腦繪圖學苑 2008-03-22

學員姓名: 蔡宜芳

學習課程: 從基礎到中階入門應用課程(共21小時)

作品名稱: Family (圖地反轉設計)

使用軟體: Illustrator CS3

聯絡資料: hahi45@yahoo.com.tw

歡迎有設計人才需求的公司與我聯絡!

Family(圖地反轉設計)- By Yi-fang Tsai Family(圖地反轉設計)-  By Yi-fang Tsai
 

Family(圖地反轉設計)-  By Yi-fang Tsai

 

 

Family(圖地反轉設計)-  By Yi-fang Tsai

 

 

 

 

下一篇:Papa - By Yi-fang Tsai
上一篇:漸層練習: Fish- By Yi-fang Tsai