arrow 漸層練習: Fish- By Yi-fang Tsai
illustrator-fly電腦繪圖學苑 2008-03-22

學員姓名: 蔡宜芳

學習課程: 從基礎到中階入門應用課程(共21小時)

作品名稱: 漸層練習:Fish

使用軟體: Illustrator CS3

聯絡資料: hahi45@yahoo.com.tw

歡迎有設計人才需求的公司與我聯絡!

漸層練習:Fish- By Yi-fang Tsai 漸層練習:Fish- By Yi-fang Tsai
 

漸層練習:Fish- By Yi-fang Tsai

 

 

漸層練習:Fish- By Yi-fang Tsai

 

 

 

 

下一篇:Family (圖地反轉設計)- By Yi-fang Tsai
上一篇:作業練習: 兩個女孩插畫- By Yi-fang Tsai